Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α

BSP

Βασικό σχεδιαστικό

MIX

Μοντέλο, Ισοϋψείς, Χωματισμοί

ODO

Οδοί

KTA

Κτηματογράφηση

SPE

Σχεδιαστικό Πράξης εφαρμογής

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά

 

Προσθήκες  ανά  έκδοση

17.1 έως 19.1

20.0

20.1 ( Win10 )

21.0

22.0  ( EKXA )

23.0

23.1 ( GstarCAD )

24.0

24.2

 

Μετάβαση στο Συμβατό Υπολογιστικό

image001