Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD

1.     Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών.  (BSP)

2.     Σχεδίαση μοντέλου εδάφους, ισοϋψών και υπολογισμό χωματισμών γηπέδων με διατομές.  (MIX)

3.     Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών και εργαλεία σχεδίασης απλών οδών.  (ODO)

4.     Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου πόλης.  (KTA)

5.     Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής.  (SPE)

 

Δοκιμασμένη συμβατότητα με λειτουργικά

Windows XP (X86) SP3,  Vista SP2

Windows 7 SP1,   8.1 SP1

Windows 10 PRO

Δοκιμασμένη συμβατότητα με CAD

 

GstarCAD PRO 2018 έως 2021

AutoCAD 2004 έως 2021

 

Απαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις:  Υπολογιστών,  Windows  και  AutoCAD

Τα προγράμματα δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο, τις γνώσεις και την εμπειρία του μηχανικού τοπογραφίας.

 

Κ α τ έ β α σ μ α   ο δ η γ ο ύ   γ ι α   τ ο   κ λ ε ι δ ί

Version 7.32   για WinXP_SP3 έως Win8.1_SP1 ( Παλαιά και νέα USB και LPT )

Version 7.103 για Win7_SP1 έως Win10_1903 ( Παλαιά και νέα USB )

Version 8.21   για Win7_SP1 έως Win10_20H2 ( Μόνο νέα USB )

Version 8.23   για Win7_SP1 έως Win10_21H1 ( Μόνο νέα USB )

Σχετικά με την κατάλληλη επιλογή οδηγού, συμβουλευτείτε την ενότητα [Απαντήσεις] της ιστοσελίδας.

 

Κατέβασμα Δελτίου Ενδιαφέροντος για το GGCAD

 

Το GGCAD στο συμβατό περιβάλλον GstarCAD PRO. Δείτε για αυτό εδώ.

 

Το GGCAD στο περιβάλλον AutoCAD