Λογισμικό Τοπογραφίας GGCAD

Έκδοση

24.0

 

Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD

1.     Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών.  (BSP)

2.     Σχεδίαση μοντέλου εδάφους, ισοϋψών και υπολογισμό χωματισμών γηπέδων με διατομές.  (MIX)

3.     Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών και εργαλεία σχεδίασης απλών οδών.  (ODO)

4.     Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου πόλης.  (KTA)

5.     Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής.  (SPE)

Συμβατότητα με λειτουργικά

Windows XP (X86) SP3

Windows Vista SP2

Windows 7 SP1

Windows 8.1 SP1

Windows 10 PRO

Συμβατότητα με CAD

 

GstarCAD PRO 2018 έως 2021

AutoCAD 2004 έως 2021

Απαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις υπολογιστών και Windows

Βασικές γνώσεις  AutoCAD

Τα προγράμματα δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο, τις γνώσεις και την εμπειρία του μηχανικού τοπογραφίας.

Κατέβασμα Δελτίου Ενδιαφέροντος για GGCAD

Κατέβασμα οδηγού για το κλειδί Version 8.21

 

Το GGCAD στο συμβατό περιβάλλον GstarCAD. Δείτε για αυτό εδώ.

 

Το GGCAD στο περιβάλλον AutoCAD