Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD

1.     Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών.  (BSP)

2.     Σχεδίαση μοντέλου εδάφους, ισοϋψών και υπολογισμό χωματισμών γηπέδων με διατομές.  (MIX)

3.     Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών και εργαλεία σχεδίασης απλών οδών.  (ODO)

4.     Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου πόλης.  (KTA)

5.     Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής.  (SPE)

 

Απαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις:  Υπολογιστών,  Windows  και  AutoCAD

Τα προγράμματα δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο, τις γνώσεις και την εμπειρία του μηχανικού τοπογραφίας.

 

Φόρμα έναρξης

Pull Down Μενού

 

Το GGCAD στο περιβάλλον AutoCAD

 

Το GGCAD στο συμβατό περιβάλλον GstarCAD PRO. Δείτε για αυτό εδώ.