Σχεδιαστικό Πράξης εφαρμογής

Κωδικός προγράμματος :  SPE

 

Χαρακτηριστικά

§         Σχεδίαση γραμμών πολεοδομικού

§         Διαγράμμιση περιοχών

§         Εμβαδομέτρηση Ο.Τ.

§         Αρίθμηση κορυφών

§         Υπολογισμός εμβαδών τμημάτων ιδιοκτησιών μετά τη ρυμοτόμηση

§         Εξαγωγή αρχείου εμβαδομετρήσεων ( *.pro ) για ενημέρωση άλλων προγραμμάτων υπολογισμού εισφορών

§         Σχεδίαση των ορίων των τελικών ιδιοκτησιών

§         Αρίθμηση τελικών ιδιοκτησιών

§         Αρίθμηση κορυφών τελικών ιδιοκτησιών

§         Δημιουργία σχέσης αρχικών προς τελικές

§         Εμβαδομέτρηση τελικών ιδιοκτησιών

§         Εμβαδομέτρηση τμημάτων μετά την τακτοποίηση για συμπλήρωση των στηλών διάθεσης εισφορών (ΔΙΝΕΙ-ΠΑΙΡΝΕΙ)

§         Εμφάνιση – Εκτύπωση σχέσης αρχικών προς τελικές

§         Εμφάνιση – Εκτύπωση πινάκων εμβαδομετρήσεων