Μοντέλο εδάφους – Ισοϋψείς - Χωματισμοί

Κωδικός προγράμματος : MIX

 

 

Χαρακτηριστικά

·        Υπολογισμός - σχεδίαση του μοντέλου εδάφους με 3DFACES

·        Επεξεργασία των 3DFACES με ταυτόχρονη προεπισκόπηση των ισοϋψών

·        Υπολογισμός - σχεδίαση ισοϋψών

·        Εξαγωγή αρχείων Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.

·        Εξαγωγή αρχείων μηκοτομών GGCAD

·        Εξαγωγή αρχείων (*.GRD)

·        Υπολογισμοί χωματισμών με μέσες επιφάνειες

·        Σχεδίαση διατομών μιας ή δύο γραμμών εδάφους

·        Μετατροπές τρισδιάστατων οντοτήτων σε δισδιάστατες

·        Μετατροπές δισδιάστατων οντοτήτων σε τρισδιάστατες βάσει της ταχυμετρίας ή βάσει του μοντέλου εδάφους με παρεμβολή

·        Αλλαγή υψομετρικής αφετηρίας του σχεδίου

·        Σχεδίαση συμβόλων κατά μήκος ενός polyline που δείχνουν την ροή των ομβρίων όπως προκύπτει από τα τρίγωνα του μοντέλου.

 

 

Επεξεργασία των τριγώνων

 

Τομές εδάφους - χωματισμοί