Κτηματογραφήσεις

Κωδικός προγράμματος :   KTA

Χαρακτηριστικά

§         Σχεδίαση γραμμών διοικητικών και κτηματολογικών διαιρέσεων

§         Επεξεργασία ορίων ιδιοκτησιών

§         Σχεδίαση απλών κύκλων ορίων ή με αρίθμηση ανά κτηματολογική ενότητα

§         Εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών

§         Εκτύπωση τευχών

§         Σύνταξη πινάκων αναλογισμού απαλλοτριώσεων

§         Αρίθμηση – εμβαδομέτρηση κτιρίων

§         Εξαγωγή αρχείων εγκυκλίου 13 / 96